People

Academic Staff

nallanathan_1Arumugam Nallanathan (Professor and Head of the Group)
Fellow of IEEE, Fellow of IET, Web of Science Highly Cited Researcher
Research interests: 6G Wireless Networks, Internet of Things, Molecular communications, Machine Learning for Wireless Communications
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~nalla
E-mail: a.nallanathan AT qmul.ac.uk

Yue Chen (Professor)
FHEA, Guest Professor at BUPT
Research interests: Radio Resource Management for 5G, Small Cell and Heterogeneous Networks, Smart Grid and Smart Energy Systems
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~yue
E-mail: yue.chen AT qmul.ac.uk

michaelc-150x150Michael Chai (Professor and Director of JP-BUPT)
Director of JP-BUPT
Research interests: Radio Resource Management, Internet of Things, Vehicular Communications, Smart Grid and Smart Energy Systems
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~michaelc
E-mail: michael.chai AT qmul.ac.uk

3-magedMaged Elkashlan (Senior Lecturer)
Fellow of HEA, Editor for IEEE Transactions on Wireless Communications
Research interests: 5G and Beyond Systems, Internet of Things, Molecular Communications
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~maged
E-mail: maged.elkashlan AT qmul.ac.uk

elianeEliane Bodanese (Senior Lecturer)
Research interests: Quality of Service (QoS) provisioning in wireless networks, intelligent mechanisms for heterogeneous wireless environments, context aware wireless sensor networks
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~eliane
E-mail: eliane.bodanese AT qmul.ac.uk

1-yuanweiYuanwei Liu (Senior Lecturer)
Editor for IEEE Transactions on Communications, IEEE Access
Research interests: Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Internet of Things, Resource Allocation, Machine Learning and Big Data
Web: http://www.eecs.qmul.ac.uk/~yuanwei
E-mail: yuanwei.liu AT qmul.ac.uk

mona_jaber

Mona Jaber (Senior Lecturer)

Research interests: Internet of Things (IoT), Smart Mobility/Transport, Small cell Networks

Web:  http://eecs.qmul.ac.uk/profiles/jabermona.html 

Atm Shafiul Alam (Lecturer)
Research interests: Cognitive communications and networks, AI for communications, Emerging applications of wireless communications (verticals), Big Data analytics, ICT economy
Web: http://eecs.qmul.ac.uk/profiles/alamatm.html
E-mail: a.alam AT qmul.ac.uk

Fatma Benkhelifa (Lecturer)
Editor for IEEE Communications Letters, IEEE Frontiers in Communications and Networks
Research interests: 5G and beyond Networks, Internet of Things, LoRa networks, Energy harvesting, Age of Information, Resource Allocation, Stochastic Geometry, Machine Learning
Web: http://eecs.qmul.ac.uk/people/profiles/fatmabenkhelifa.html
E-mail: f.benkhelifa AT qmul.ac.uk

Research Staff

 1. Dr Xinyu Gao
 2. Dr Xidong Mu
 3. Dr Ruikang Zhong

PhD Students

 1.  Gui Zhao
 2. Anna Li
 3. Lanting Zha 
 4. Latifa Bin Rashed  
 5. Yanqiu Yu
 6. Chia-Yen Chiang
 7. Zunaira Nadeem
 8. Na Xue
 9. Zhaolin Wang
 10. Chen Zhixiong
 11. Wenhan Shen
 12. Zijian Zheng
 13. Na Yan
 14. Yuqin Liu
 15. Xiaoxia Xu
 16. Nannan Zhang
 17. Lai Wei
 18. Tuo Wu
 19. Qihao Peng
 20. Moudy Alshareef
 21. Meng Zheng
 22. Qian Gao
 23. Hao Jiang
 24. Hsienchih Ting
 25. Chunfeng Xie

Visiting PhD Students

 1. Bingjie Zhu
 2. Yining Wang
 3. Jiayi Lei
 4. Huiguo Gao
 5. Zhaoming Hu
 6. Yimeng Zhang
 7. Haochen Li
 8. Zheng Zhang
 9. Ohud Alsemaree
 10. Mona Alghamdi
 11. Felix Obite

Recently Graduated PhD Students

 1. Xiangyu He 
 2. Xiao Liu
 3. Wenqiang Yi
 4. Nan Jiang
 5. Ali Krayani
 6. Gui Zhou
 7. Yixuan Zou
 8. Tayyaba Irum
 9. Waleed Ahsan
 10. Xiaolan Liu
 11. Chao Zhang
 12. Muhammad Fayaz
 13. Zhong Ruikang
 14. Xinyu Gao
 15. Yanling Hao
 16. Jiaqi Xu
 17. Yasamin Omid
 18. Abdullah Alajmi
 19. Kangda Zhi
 20. Mohammed Ali Alenezi
 21. Syed Khurram Mahmud
 22. Zhong Yang
 23. Chao Liu